Forestly

Tulundusühistu Forestly koondab inimesi, kes soovivad investeerida metsade ja nende elurikkuse püsimisse. Forestly ostab, kaitseb ja majandab metsi vastavalt püsimetsamajanduse printsiipidele ning annab investoritele tootlust püsimetsamajandamisest ja teistest metsahüvedest ning Forestly väärtuse kasvust.

Tulundusühistu Forestly Eesti protsess

Püsimetsamajandamine tagab metsade püsimise, pakub investoritele tootlust dividendide näol ning on arvukate uuringute kohaselt keskkondlikult ja majanduslikult jätkusuutlik alternatiiv metsi laastavale lageraiele.

Huvi korral hakata Forestly liikmeks ja investeerida Eesti metsade püsimisse, tutvu Forestly Alusväärtuste ja Põhikirjaga ning esita oma liitumissoov SIIN.

Mis probleemi me lahendame?