Forestly

Teedrajav ühisost: metsaühistu Forestly Eesti aitas noorel perel võtta kasutusele naaberkinnistud, et tagada seal looduspärane majandamine

 

Alustav püsimetsanduse fookusega ühistu Forestly Eesti tegi oma esimese suurema investeeringu noore pere halduses oleva kinnistu loodussõbralikuks majandamiseks.

 

Kairi Reinvee ja Leho Laaser – noor kahe lapsega pere – on toimetanud Märjamaa vallas Valgu-Vanamõisa külas vanas talukohas alates 2019. aastast. Olles pärimuse ja traditsioonilise eluviisi kandjad (Kairi on tantsuõpetaja ja Leho lõõtspillimeister, lisaks on nad eesti maakarja kasvatajad), on nad pikalt unistanud, kuidas oma talu lähedal olevaid kinnistuid samade väärtuste alusel toimima panna.

 

“Kui naaberkinnistud tuli oksjonikeskkonda müüki, pöördusime Forestly poole, et koos maad omandada”, rääkis pereisa Leho Laaser. “Meie soov on panustada traditsioonilisse segakasutuses majandamisse ehk tagada nii looduslike väärtuste säilimine kui mõistlikul määral tulu teenimine. Vaid oma jõududega poleks see investeering olnud võimalik,” täiendas Laaser.

 

Forestly Eesti kui väikese alustava tulundusühistu jaoks on tehing eriline seetõttu, et tegemist on teadaolevalt esimese taolise tulundusühistuga Eestis, kelle enam kui 100 liiget koondab ühine väärtuste süsteem ning soov investeerida looduskeskkonda säilitavasse tegevusse ja mille eesmärk on panustada ühiselt püsimetsandusse, elurikkuse säilimisse ning traditsioone ja loodust arvestavasse metsa- ja laiemalt maamajandamisse.

“Soovime Forestlyga näidata, et on võimalik leida tasakaal metsa ning maa majandamise ja looduse säilimise vahel,” rääkis Forestly nõukogu esimees Toomas Trapido. “Oleme keskendunud sellele, et väiketalunikud, maapered, loodusest ja traditsioonilist eluviisi väärtustavad inimesed saaksid oma kodukoha läheduses omandada metsa- ja muid maid, et seda siis nii püsimetsana kui laiemalt elurikkust suurendavalt  majandada,” lisas Trapido.

 

Forestly liikmetel on selliselt võimalus mitte lihtsalt panustada metsade ja looduskoosluste püsimajäämisse, vaid investeerida maasse ja metsa. Nii tõuseb tulu metsamaa väärtuse tõusust kui ka maa rendist talupidajatele, kes kasutavad maid mitmekülgselt, sh loodusturismiks. Forestly võimaldab oma investeeringuid ka kontrollida, sest investeering ei lähe vähekontrollitavasse aktsiasse või fondi, vaid jääb Eestisse ning toetab olulisi väärtusi nagu looduskeskkonna hoid ja väikeste talude püsimajäämine. Samuti on selliselt investeerimine vägagi käega katsutav – investeeringu objektiks olevat  metsa võib minna vaatama ja katsuma.

 

Mis on Forestly?

Tulundusühistu Forestly Eesti koondab inimesi, kes soovivad investeerida metsade ja nende elurikkuse püsimisse. Forestly ostab, kaitseb ja majandab metsi vastavalt püsimetsamajanduse printsiipidele ning annab investoritele tootlust püsimetsamajandamisest ja teistest metsahüvedest ning Forestly väärtuse kasvust.

Forestly’ga oodatakse liituma kõiki, kes tunnevad muret tänase metsamajandamispraktika pikaaegsete tagajärgede pärast. Investeeritav summa ei pea tingimata olema suur: ka väike panus on oluline.

2019 augustis ostis Forestly oma esimese 7 ha metsakinnistu Vändra asumi külje all ning järgmised kinnistud (16 ha) Märjamaa vallas mais 2024. Kui teate sobivat kinnistut soovitada, siis palun kirjutage sellest info@forestly.ee aadressile.

Kuidas Forestly toimib:

Tulundusühistu Forestly Eesti protsess

Püsimetsamajandamine tagab metsade püsimise, pakub investoritele tootlust dividendide näol ning on arvukate uuringute kohaselt keskkondlikult ja majanduslikult jätkusuutlik alternatiiv metsi laastavale lageraiele.

Huvi korral hakata Forestly liikmeks ja investeerida Eesti metsade püsimisse, tutvu Forestly Alusväärtuste ja Põhikirjaga ning esita oma liitumissoov SIIN.


LIITUN