Forestly

Tulundusühistu Forestly koondab inimesi, kes soovivad investeerida metsade ja nende elurikkuse püsimisse. Forestly ostab, kaitseb ja majandab metsi vastavalt püsimetsamajanduse printsiipidele ning annab investoritele tootlust püsimetsamajandamisest ja teistest metsahüvedest ning Forestly väärtuse kasvust.

Forestly’ga oodatakse liituma kõiki, kes tunnevad muret tänase metsamajandamispraktika pikaaegsete tagajärgede pärast. Investeeritav summa ei pea tingimata olema suur: ka väike panus on oluline.

2019 augustis ostis Forestly oma esimese 7 ha metsakinnistu Vändra asumi külje all ning otsib hetkel järgmist sobivat kinnistust. Kui teate mõnda soovitada, siis palun kirjutage sellest info@forestly.ee aadressile.

 

Kuidas Forestly toimib:

Tulundusühistu Forestly Eesti protsess

Püsimetsamajandamine tagab metsade püsimise, pakub investoritele tootlust dividendide näol ning on arvukate uuringute kohaselt keskkondlikult ja majanduslikult jätkusuutlik alternatiiv metsi laastavale lageraiele.

Huvi korral hakata Forestly liikmeks ja investeerida Eesti metsade püsimisse, tutvu Forestly Alusväärtuste ja Põhikirjaga ning esita oma liitumissoov SIIN.

Mis probleemi me lahendame?