Forestly

 

NB!!!

Tulundusühistu Forestly Eesti registrikood 14558740 erakorralise üldkoosoleku teade

Tulundusühistu Forestly Eesti, registrikood 14558740, erakorraline üldkoosolek toimub 29. aprillil 2024.a. algusega kell 14.30 Tallinnas, Tartu mnt 13 (Kompassi Maja) 1. korrusel Tallinna notar Anne Saaber’i notaribüroos.

Üldkoosoleku päevakorras on nõukogu liikmete valimine.

Juhatus esitab üldkoosolekule järgneva otsuse eelnõu:

Valida Tulundusühistu Forestly Eesti nõukogu kolmeliikmeline koosseisus:

Kaia-Kaire Hunt

Liis Kuresoo

Toomas Trapido

Tuletame meelde, et põhikirja p 9.9 kohaselt võib üldkoosolekul ühistu liiget esindada teine isik, kellele on antud kirjalik volikiri. Üks isik saab esindada maksimaalselt 10 ühistu liiget.

Juhatuse liikmed

Farištamo Eller

Mattias Luha

Toomas Trapido

Volituse näidis

Digiallkirjastatud volituse palume saata e-postiga aadressile: info@forestly.ee

Tulundusühistu Forestly koondab inimesi, kes soovivad investeerida metsade ja nende elurikkuse püsimisse. Forestly ostab, kaitseb ja majandab metsi vastavalt püsimetsamajanduse printsiipidele ning annab investoritele tootlust püsimetsamajandamisest ja teistest metsahüvedest ning Forestly väärtuse kasvust.

Forestly’ga oodatakse liituma kõiki, kes tunnevad muret tänase metsamajandamispraktika pikaaegsete tagajärgede pärast. Investeeritav summa ei pea tingimata olema suur: ka väike panus on oluline.

2019 augustis ostis Forestly oma esimese 7 ha metsakinnistu Vändra asumi külje all ning otsib hetkel järgmist sobivat kinnistust. Kui teate mõnda soovitada, siis palun kirjutage sellest info@forestly.ee aadressile.

Kuidas Forestly toimib:

Tulundusühistu Forestly Eesti protsess

Püsimetsamajandamine tagab metsade püsimise, pakub investoritele tootlust dividendide näol ning on arvukate uuringute kohaselt keskkondlikult ja majanduslikult jätkusuutlik alternatiiv metsi laastavale lageraiele.

Huvi korral hakata Forestly liikmeks ja investeerida Eesti metsade püsimisse, tutvu Forestly Alusväärtuste ja Põhikirjaga ning esita oma liitumissoov SIIN.


LIITUN