Tööpõhimõtted

Kuidas Forestly töötab:

  1. Tulundusühistuga Forestly liitunud inimesed teevad kas ühekordseid või igakuiseid sissemakseid ühistu loodud püsimetsafondi.
  2. Fondi kogunenud raha eest ostab Forestly elurikast lageraieohus metsamaad. Ühistu omandisse kuuluval metsamaal ei tehta lageraiet, vaid majandatakse püsimetsamajandamise meetoditega.
  3. Metsa majandamisest (sh. puidust, mesitarude, kasemahla, turismi, marjade korjamise, metsaonnide külastuse jms) teenitud tulust kaetakse Forestly majandamiskulud, kogutakse seadusega nõutud reservkapitali ning kogu ülejäänud tulu makstakse ühistu liikmetele välja dividendidena.
  4. Eeldatav aastane tootlus on 1-3% ning see sõltub olulisel määral metsamajandamiseks sobivast ilmast, konkreetsetest metsamajandamiskavadest, omatavast metsamaast ja teistest faktoritest. Igal aastal ei pruugi dividendide maksmine olla võimalik.
  5. Igal ühistu liikmel on võrdne võimalus ühistu tegemistest ja otsustes kaasa rääkida: tulundusühistus on igal liikmel üks hääl, sõltumata tema panuse suurusest.
  6. Kuna Forestly eesmärgiks on tulundusühistu liikmete sissemaksete eest maksta iga-aastaseid dividende, siis eeldame, et osalus ühistus on edasimüüdav madala riski ja madala tootlusega finantsinvesteeringuna.

NB! Forestly ei garanteeri igaastast tootlust. Iga investeerimisotsus tuleb vastustundlikult. Kuni te ei ole kindlad, et mõistate Forestlysse investeerimisega kaasnevaid riske, siis palume teil mitte Forestlyga liituda.

   LIITUN